Monday, July 27, 2015

Pinjaman Perumahan - Antara Hak Dan TanggungjawabRealiti yang berlaku dalam masyarakat apabila membeli rumah sudah pasti akan melibatkan Pinjaman Perumahan. Pinjaman Perumahan hanya akan diberikan sekiranya rumah yang dibeli adalah "rumah selamat" seperti yang ditakrifkan oleh institusi kewangan di Malaysia. 

"Rumah selamat" ni secara ringkasnya ialah bank atau institusi kewangan mempunyai kuasa untuk lelong semula rumah tersebut sekiranya peminjam gagal untuk membayar ansuran bulanan seperti yang dijanjikan. Kalau membeli rumah menggunakan Pinjaman Peribadi atau terpaksa menggunakan Tunai bermaksud rumah yang kita beli tu bukanlah "rumah selamat".


Ramai juga yang mengabaikan hak dan tanggungjawab mereka sebagai Peminjam. Apa yang penting hanyalah "loan lepas" dan rumah idaman yang diimpi-impikan berada dalam genggaman. Dokumen Pinjaman Perumahan juga ditandatangani tanpa mengetahui hak-hak dan tanggungjawab asas sebagai seorang Pembeli dan juga Peminjam.

Bukan Pembeli sahaja yang mempunyai hak dan tanggungjawab apabila Pinjaman Perumahan telah ditandatangani, pada masa yang sama pihak bank dan institusi kewangan juga mempunyai hak dan tanggungjawab mereka. Kalau nak tahu, selagi tak habis bayar... rumah impian anda itu, pemilik dari segi undang-undang (legal owner) ialah pihak bank sebaliknya Pembeli atau Peminjam hanyalah pemilik benefisial (beneficial owner).Hak Sebagai Peminjam

- mengetahui segala maklumat yang akan mempengaruhi keputusan untuk buat pinjaman

- dilayan dengan profesional, bersopan dan tanpa prasangka

- boleh berunding untuk ubah terma-terma dan syarat-syarat sekiranya perlu

- mendapatkan maklumat akaun pinjamannya yang tepat dan benar

- memulakan tindakan undang-undang sekiranya terdapat pelanggaran perjanjian


Tanggungjawab Sebagai Peminjam

- memahami keseluruhan terma dan syarat pinjaman

- sentiasa mematuhi terma dan syarat perjanjian yang telah ditetapkan

- membayar fi, caj, faedah dan bayaran ansuran mengikut jadual


Hak Institusi Kewangan

- mengetahui kedudukan kredit (senarai hutang) Peminjam

- mendapatkan maklumat yang tepat dan benar mengenai Peminjam

- menerima pembayaran balik faedah/ansuran bulanan daripada Peminjam mengikut jadual

- memulakan tindakan undang-undang sekiranya ada pelanggaran perjanjian


Tanggungjawab Institusi Kewangan

- melaksanakan tanggungjawab sepertimana dalam Perjanjian

- berunding dengan Peminjam terlebih dahulu sebelum membuat pertukaran terma, syarat, fi dan maklumat lain dalam Perjanjian

- menjawab persoalan daripada Peminjam


Sumber : Bank Negara Malaysia

Rumah Impian Anda?

Pastikan kita sudah sedia untuk memberikan komitmen sepenuhnya sebelum menandatangani apa-apa perjanjian seperti Pinjaman Perumahan ini. Pinjaman Perumahan bukannya semata-mata alat untuk mendapatkan rumah impian kita, sebaliknya telah termaktub hak dan tanggungjawab kita sebagai Peminjam dan juga Pembeli Rumah.

No comments:

Post a Comment

Pandangan Anda Amat Dihargai :)

Menarik Untuk Dibaca

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...